Blog

Jan042017

Bản vàng đanh dự hội thi cờ tư lệnh 2016

Bảng vàngdanh dự hội thi cờ tư lệnh 2016

Jan022017

Hai bức thư đến từ Rick Knowlton Hoa Kỳ và Rene Gralla đến từ CHLB Đức

Hai bức thư từ Rick Knowlton Hoa Kỳ và Rene Gralla đến từ CHLB Đức

Jan012017

Thư của Rene Gralla gửi hội thi cờ của quân đội khối NATO

Lá thư của Rene Gralla gửi hội thi cờ của khối NATO

Dec312016

Dấu ấn hội thi cờ tư lệnh 2016

Dâu ân hội thi cờ tư lệnh 2016

Dec112016

Sở Giáo dục tpHCM với cờ tư lệnh

Chuyên viên môn thể thao trí tuệ của sở giáo dục tpHCM cùng các giáo viên chuyên ngành cờ vua của cấp đại học trung học phổ thông, THCS được tác giả cờ tư lệnh trực tiếp hướng dẫn luật chơi cờ tư lệnh . Các chuyên viên tiếp thu rất nhanh, rất tâm đắc và hứa sẽ thay mặt tác giả tổ chức phát triển cờ tư lệnh trong dịp hè tới.