Blog

Apr132017

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với môn cờ tư lệnh

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với cờ tư lệnh

Apr052017

Sức cuốn hút của cờ tư lệnh với cộng đồng quốc tế

Sức cuốn hút của môn thể thao trí tuệ Việt Nam cờ tư lệnh với cộng đồng quốc tế qua hơn 40 tấm ảnh

Apr012017

THCS Ban Mai với cờ tư lệnh

THCS Ban Mai với cờ tư lệnh

Mar272017

Tin vui đầu tiên

Feb192017

Hướng dẫn luật chơi cờ tư lệnh

Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu luật chơi cờ tư lênh, phục vụ cho chương trình tập huấn toàn quân môn cờ tư lệnh, tác giả mời các bạn cứ bấm vào các địa chỉ ghi dưới đây sẽ có tài liệu tác giả hướng dẫn trực tiếp.( bổ sung cho sách Cờ tư lênh - Trí tuệ Thời dại)