Blog

May112017

Commander chess game rules

                                      Commander chess game rules

Apr302017

Thư mới từ Hoa Kỳ

Thư mới từ Hoa Kỳ

Apr132017

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với môn cờ tư lệnh

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với cờ tư lệnh

Apr052017

Sức cuốn hút của cờ tư lệnh với cộng đồng quốc tế

Sức cuốn hút của môn thể thao trí tuệ Việt Nam cờ tư lệnh với cộng đồng quốc tế qua hơn 40 tấm ảnh