Blog

Feb252013

Thư gửi tác giả cuốn nhật ký chiến tranh Mùa hè cháy

Xin chào đại tá nhà văn Nguyễn Quí Hải. Cháu hâm mộ tác phảm Mùa hè cháy của bác. Tuổi trẻ của bác làm được nhiều việc và cuộc sống của bác thật ý nghĩa. Cháu không ngờ lại liên lạc được với bác. Cháu là Lê Hải Dương sinh viên lớp K59A khoa giáo dục chính trị trường sư phạm 1. Cháu 24 tuổi, bằng tuổi cháu ngày xưa bác đã đi đánh Pháp. Đọc sách của bác cháu rất cảm động. Cái đoàn xe bác chỉ huy đi qua cầu Hàm Rồng an toàn rồi thì miền Trung như đòn gánh gánh hai đầu hai vựa lúa mà nghèo thế.

Feb212013

Bài tập 7 Đột kích 2

Bài tập 7: Đột kích 2