Blog

Jul112012

Cờ tư lệnh mua ở đâu?

Tại Hà Nội cờ tư lệnh có bán tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ Cầu Giấy (36 Xuân thủy, Quan hoa)

tại quầy sách trong Văn Miếu Quốc tử giám

tại quầy sách trong bảo tàng Hồ Chí Minh

tại nhà hàng Núi Tản đường Giảng Võ (Hỏi chị Hoa 0904372325 )

tại nhà hàng Núi Tản đầu đường Doãn Kế Thiện (Hỏi chị Hoa)

Jul072012

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Hoàn thành bốn bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi cờ tư lệnh.

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: Quyết chiến quyết thắng,bắt sống tư lệnh.

 

Cách ghi nước đi trong biên bản (Nhắc lại)