Blog

Jul252016

Nguyên văn thư của tiến sỹ Rene Gralla gửi Bộ biên tập báo Nước Đức mới về dự án mới tác giả tham dự cuộc phỏng vấn

Hallo Olaf,
heute möchte ich dich dafür gewinnen, einmal wohlwollend zu überlegen, ob es möglich ist (ggf. zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung) ein Projekt zu realisieren, dass die Aufarbeitung jüngster Geschichte (Vietnamkrieg) - und zwar, indem ein unvergleichlicher Zeitzeuge in diesem Zusammenhang eingeladen wird (aus Hanoi, Vietnam) - verbindet mit Schach (!) und Jugendarbeit und deutsch-vietnamesischem Kulturaustausch.

AUFHÄNGER

Jul252016

Bản dịch thư từ CHLB Đức gửi tác giả Quý Hải

Dưới đây xin trích lá thư của tiến sỹ Rene Gralla CHLB Đức gửi bộ biên tập báo Nước Đức mới về dự án mời tác giả Mùa hè cháy và Cờ tư lệnh tham dự của phỏng vấn tại Berlin ( toàn văn tiếng Đức xin xem trong trang Web cotulenh.com.
Chào Olaf,
Hôm nay tôi muốn thuyết phục bạn, để một lần nữa xem xét liệu bạn có thể thực hiện một dự án (cùng với Viện Rosa – Luxemburg), dự án lịch sử, với tư cách được mời như một nhân chứng thời gian ( từ Hà Nội, Việt Nam) liên quan đến dự án này – kết hợp với việc chơi cờ tư lệnh, công tác thanh niên và trao đổi văn hóa Việt Nam – Đức.