Blog

Oct262020
Oct262020

Thông báo thể lệ hội thi cờ tư lệnh 2010

Thông báo: Xin mời các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia hội thi cờ tư lệnh Khu vưc mở rộng sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 20/12/2020
Thể lệ hội thi Cờ tư lệnh Khu vực mở rộng 2020
Vụ thể thao thành tích cao, Liên đoàn Cờ Việt Nam, Viện Bảo tàng LSQSVN đồng tổ chức
Mục đích:
• Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân năm 2020
. Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày cờ tư lệnh ra đời

Oct142020
Sep022020

Người truyền lửa

Aug192020

Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân

Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân Posted August 19, 2020 by haiduongblog in Cờ. Leave a Comment | Edit Luật chơi cờ chiến thuật hải chiến và không chiến với đội hình rút gọn 9 quân ( Sẽ chơi trong vòng đấu loại và bán kết trong hội thi sắp tới) Chơi hải chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ, 1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 pháo binh. Chơi không chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ,1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 bộ binh *Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ): Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ sâu trong đất liền, được phép đứng tại chỗ ăn quân.