Blog

May072020

P

Trích hồi ký TRÊN TỪNG CÂY SỐ
tác giả Quý Hải
Hãy hắt chiu từng cuống lá tết cho vòng đời xanh
Hãy ươm từng nhành hoa tết nên vòng nguyệt quế
----------
Sẽ đến một ngày những vũ khí khủng chỉ còn là những quân cờ trên bàn cờ của con trẻ

Apr102020

Mùa xuân ngỏ lời