Blog

Mar112012

Luật chơi cờ tư lệnh

Cờ tư lệnh

QUÂN BỘ BINH, QUÂN DÂN QUÂN TÓC DÀI

Quân bộ binh (B)

Mỗi bên có hai quân bộ binh đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Quân bộ binh là biểu tượng của bộ binh nói chung, bộ binh cơ giới và cả đặc công.

Quân bộ binh được phép đi tiến hoặc lui hoặc đi ngang, nghĩa là tung hoành dọc ngang theo trục, cả bốn phía, nhưng tầm đi và tầm ăn quân đối phương chỉ là từng nấc từng đoạn một.

Dec092011

Hãy chơi cờ tư lệnh, cờ Việt Nam

Chân dung tác giả cờ Tư lệnh Posted December 20, 2010 by haiduongblog in Cờ. Leave a Comment | Edit Tác giả cờ Tư lệnh

HÃY CHƠI CỜ VIỆT NAM, CỜ TƯ LỆNH