Blog

May302020

Hòi ký Trên từng cây số (phần 2)

Hồi ký: TRÊN TỪNG CÂY SỐ của người sáng lập môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh ( tiếp theo, phần 2) *Ý tưởng về một môn cờ độc đáo. Một tháng ròng rã, trăn trở với những ý tưởng lóe lên rồi lại tắt, rồi lại lóe lên. Không thể mãi mãi ngàn năm chỉ là tướng sỹ tượng xe, dấu ấn của chiến tranh thời cổ đại, ngày nay phải là các quân binh chủng hiện đại, xe tăng, máy bay, tàu chiến… dấu ấn của chiến tranh hiện đại, chiến tranh tổng lực, dấu ấn của cuộc chiến anh hùng của nhân dân ta. Từ đó đã nảy sinh trong tôi những ý tưởng độc đáo. Quân cờ có tàu chiến thì bàn cờ phải có vùng biển.

May072020

P

Trích hồi ký TRÊN TỪNG CÂY SỐ
tác giả Quý Hải
Hãy hắt chiu từng cuống lá tết cho vòng đời xanh
Hãy ươm từng nhành hoa tết nên vòng nguyệt quế
----------
Sẽ đến một ngày những vũ khí khủng chỉ còn là những quân cờ trên bàn cờ của con trẻ