Error message

  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: comment_count in include() (line 14 of /home/www/cotulenh.com/public_html/sites/all/themes/md_wedding/templates/node--blog.tpl.php).

Blog

Mar132021

Phường Tân An q Ninh Kiều tp Cân Thơ với hội thi Cờ tư lệnh

Xúc động trước những hoạt động hiệu quả, đầy tự tin, đầy nhiệt huyết của thanh niên phường Tân An q. Ninh Kiều tp Cần Thơ với môn thể thao trí tuệ độc đáo mang hồn Việt: Cờ tư lệnh