Blog

Oct262020
Oct262020
Oct262020

Thông báo thể lệ hội thi cờ tư lệnh 2010

Thông báo: Xin mời các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia hội thi cờ tư lệnh Khu vưc mở rộng sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 20/12/2020
Thể lệ hội thi Cờ tư lệnh Khu vực mở rộng 2020
Vụ thể thao thành tích cao, Liên đoàn Cờ Việt Nam, Viện Bảo tàng LSQSVN đồng tổ chức
Mục đích:
• Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân năm 2020
. Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày cờ tư lệnh ra đời

Oct142020
Sep022020

Người truyền lửa