Blog

Sep162012

Trả lời bạn Trần Vân Anh: Gỡ thế bí cho quân đỏ trong bài tập Hạm đội anh hùng

Bạn Trần Vân Anh hỏi: Có cách nào cứu nguy cho quân đỏ trong bài tập hạm đội anh hùng không?
Có chứ
Chỉ bình tĩnh xử trí tình huống là dễ dàng phá tan âm mưu của hải quân quân xanh. Cụ thể như sau:
* Nước thứ 5: không rút từ H2,1đến 2,0 mà rút chéo từ H2,1 đến 1,0... như vậy chủ động tạo khoảng cách xa hơn tầm bắn của quân xanh.
*Nước thứ 6: như vậy tàu hải quân xanh từ H8,2 tới 6,0 không còn uy hiếp được tàu quân đỏ ở H1,0. Tranh thủ thời cơ, tư lệnh quân đỏ cho pháo binh đỏ P2,3 cơ động ra bờ biển ở P2,2.

Sep142012

Kênh thể thao VTV cờ tư lệnh