Blog

Jul112012

Cờ tư lệnh mua ở đâu?

Tại Hà Nội cờ tư lệnh có bán tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ Cầu Giấy (36 Xuân thủy, Quan hoa)

tại quầy sách trong Văn Miếu Quốc tử giám

tại quầy sách trong bảo tàng Hồ Chí Minh

tại nhà hàng Núi Tản đường Giảng Võ (Hỏi chị Hoa 0904372325 )

tại nhà hàng Núi Tản đầu đường Doãn Kế Thiện (Hỏi chị Hoa)