Blog

Jul072012

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Hoàn thành bốn bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi cờ tư lệnh.

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: Quyết chiến quyết thắng,bắt sống tư lệnh.

 

Cách ghi nước đi trong biên bản (Nhắc lại)

Jul052012

Cờ tư lênh trên báo nước Đức mới (Bản dịch ra tiếng Việt)

 

Modernes Szenario für gutes altes Schlauspiel

Oberst a.D. Nguyên Quí Hai – vom vietnamesischen Kriegshelden zum kulturellen Multitalent

Kịch bản hiện đại cho trò cờ trí tuệ xưa

Đại tá Nguyễn Quí Hải – được các anh hùng chiến tranh Việt Nam vinh danh là một con người văn hóa đa tài.

98b8ea7ac3372aad4a823c8e4b9c0a77.jpg

Jul052012

KHÁC NHAU CƠ BẢN GIỮA CỜ TƯ LỆNH VỚI CỜ VUA CỜ TƯỚNG

1- Về bàn cờ: Cờ vua đi theo ô, cờ tư lệnh đi theo trục như cờ tướng. Cách đánh số của cờ vua theo hàng và cột. Cách đánh số của cờ tư lệnh theo trục tọa độ, trục tung và trục hoành gắn với chương trình giáo dục phổ thông. Gốc 0 của trục luôn bên trái quân cờ đỏ. Bàn cờ của cờ vua có khu trung tâm, cờ tư lệnh có vùng biển, vùng trời, có sông, có ngầm.