Sep052012

Câu lạc bộ cờ tư lệnh chi hội khuyến học tổ 14 Mai Dịch

 

Câu lạc bộ cờ tư lệnh tổ 14 Mai dịch hè 2012

Hè 2012 học sinh tổ 14 sôi nổi học cờ tư lệnh

Nguyễn Minh Hằng (áo vàng) lớp 8 trường Phú Diễn và Phạm Phương Thảo lớp 7 trường Dịch vọng là hai kỳ thủ cờ tư lệnh nhiều triển vọng