Apr132017

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với môn cờ tư lệnh

Dấu ấn của trường Sỹ quan Chính trị với cờ tư lệnh

Sự khởi đầu của lãnh đạo và thầy trò trường Sỹ quan Chính trị với tầm nhìn xa, với tình cảm, với biện pháp triển khai hiệu quả đã là cơ sở để Bộ Quốc phòng có chủ trương triển khai cờ tư lệnh trong toàn quân. Hàng ngàn học viên sỹ quan chính trị khi ra trường với vai trò là các chính trị viên sẽ là hạt nhân phát triển môn thể thao trí tuệ của nước nhà.