Nov262017

Dương Nội thân thương

Nhân ngày đoàn kết toàn dân, tác giả cờ tư lênh dựng vội clip "Dương Nội thân thương", quê hương thứ 2 của tác giả. Mời cư dân. Hãy tìm hình ảnh của mình trong clip (Clip ghi hình bằng máy ảnh xin đừng mở rộng)