Jul232012

Phóng viên Kênh Thể thao VCTV3 đang ghi hình đại tá Quí Hải, tác giả cờ tư lệnh giới thiệu luật chơi cờ tư lệnh.

 

Phóng viên Kênh Thể thao VCTV3 đang ghi hình đại tá Quí Hải, tác giả cờ tư lệnh giới thiệu luật chơi cờ tư lệnh.