Blog

Feb062013

Chúc mừng năm mới

Jan232013

Thư của bác sỹ Nguyễn Chí Quang CHLB Đức viết về tác giả cờ tư lệnh

* Thư của Nguyễn Chí Quang Bác sỹ toàn khoa
19:41 Thứ Năm, 15 tháng 9/ 2011
Schiffbeker Weg 80
22119 HAMBURG
GERMANY
Thân gởi ông Nguyễn Quí Hải,
Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông và dự án CO TU LENH . Thế giới Cờ
sẽ có thêm một CO TU LENH mới do một người Việt nam nghĩ ra thật là hiếm quí, điều này
tôi có đề nghị DR Gralla tìm cách đưa vào sách GUINESS Book của những chuyện kỳ lạ trên thế giới.
Tôi rất vui khi ở HA NOI sẽ liên lạc điện thoại với ông, và rất vui khi được gặp ông.

Jan212013

*JosThư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ gửi tới tác giả cờ tư lệnh

*JosThư của Joseph White bang Texas, Hoa Kỳ gửi tới tác giả cờ tư lệnh
Dear Mr. Nguyen Quy Hai,
Thank you for contacting me about "Cờ tư lệnh.". I do want to purchase your game and learn how to pay it.
Would an I offer of $30 United States Dollars (USD) for the Game and $20 USD for shipping be acceptable?
I could send you an International United States Postal money order for $50 USD if this is acceptable. I would of course need your mailing address in Vietnam.

Jan162013

Bài tập 5 giải cứu 2