Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

20 June 2015

Đươi đây là địa chỉ 15 clips tác giả cờ tư lệnh trực tiếp giảng. Vì tác giả tự ghi hình bằng máy ảnh, tự dựng clip tự post lên mang, chắc chắn còn nhiều khiếm khuyêt.