Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

26 October 2014

Liên đoàn cờ Việt Nam
Hội thi cờ tư lệnh cấp thành phố mở rộng
Mục đích:
- Chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân năm 2014

15 October 2014

Mười câu hỏi trắc nghiệm cuối cùng (31-40) về luật chơi cờ tư lệnh Nắm chắc 40 câu hỏi này bạn hoàn toàn có thể tự tin tham gia hội thi sắp tới