Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

08 April 2016

Ký ức Việt Nam: Tập 39- Ngọn cờ Vĩnh Linh ________________________________________ (Baoquangngai.vn)- Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh

08 April 2016

Trong tập phim Ký ức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp thưởng lãm chúc mừng chiến thắng của quân dân ta khi tham quan triển lãm những hình ảnh về chiến thắng hai miền Na