Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

19 August 2014

We never get what we want,
We never want what we get,
We never have what we like,
We never like what we have.
And still we live & love.
That's life...

18 August 2014

Cờ tư lệnh đã có bán tại nhà sách Nguyễn văn Cừ đường Cầu Giấy và siêu thị Đức Thành, đô thị Xa La Hà Đông.

18 August 2014

 

Chú Hải ơi, làm thế nào học được cờ tư lệnh?