Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

20 May 2016

7 bài học luật cơ bản và 8 bài tập về môn cờ tư lệnh. Mong các bạn cùng nhau nghiên cứu và tập chơi để cuối năm tham gia hội thi cờ tư lệnh.
Bài 1: Bàn cờ

09 May 2016