Jul222012

Bài tập 4: Quyết chiến quyết thắng

Bài 4        Quyết chiến quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước               Quân đỏ                       Quân xanh 

1                    F3,4_4,4                         C7,9_6,9

2                    P2,9_3,9                          P9,9_7,9

3                    P3,9_5,7                          P9,3_9,2

4                    H1,1_5,1                          F8,4_7,4

5`                   H3,2_5,0                          H10,1_7,1

6                    H5,1_5,4                          H7,1@F4,4

7                    H5,4@F7,4                     T8,7_7,7

8                    H5,4@D7,6                     K10,8_9,7

9                    P5,7_5,8                          K9,7_9,8  

10                  F3,8_4,8                          F8,8_8,9 

11                  P2,3_5,6                          B7,2_6,2

12                  K1,8_3,10                        K9,8@P9,8

13                  K1,4_4,7                          T7,7_9,7

14                  C4,9_5,9                          C6,9@C5,9

15                  P5,8@C5,9                      P7,9_7,8

16                  P5,6@P7,8                      L9,6_9,5

17                  P5,9@F8,9>                   *11,6_11,5

18                  K3,10@B7,10                 P9,2_9,4

19                  P8,9_11,9>                      *11,5_11,4

20                  K7,10_11,6>                   P9,4@K11,6

21                  P11,9@P11,6^                *!!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng trong vài ngày tới.