Blog

GUIDELINES FOR PLAYING CHESS (COTULENH)ONLINE ON GBA STUDIO ACCOUNT

Submitted by haiduong on Tue, 01/11/2022 - 14:22

GUIDELINES FOR PLAYING CHESS (COTULENH)ONLINE ON GBA STUDIO ACCOUNT - Step 1 (Figure 1): You go to the website https://studio.boardgamearena.com/ - Then you go to "Join the GBA Developers Team" to Register an account. - You provide Gmail; Username: your "nickname" (3-20 letters, no spaces, no numbers, no special characters); - Note in the box " choose a BGA studio user name" write the word "commanderchess" so that commander chess players can more conveniently communicate with each other.

LỠ HẸN LẦN THỨ 2

Submitted by haiduong on Tue, 09/14/2021 - 09:30

*** LỠ HẸN LẦN THỨ HAI
CHỈ VÌ TUỔI CAO VÀ TÀI CHÍNH
December 5th, 2016
Dear LCol Csaba Cszizmadla,
(lược dịch) With great interest I have learned that the next NATO Team Chess Championship 2017 will take place in Budapest from March 26th, 2017 to April 1st, 2017…
Bây giờ tôi muốn đề xuất với bạn mời Đại tá về hưu Nguyễn Quý Hải từ Hanoi / Việt Nam như là khách danh dự tại giải vô địch NATO.

lỠ HẸN LẦN THỨ NHẤT

Submitted by haiduong on Sun, 09/12/2021 - 08:24

LỠ HẸN LẦN THỨ NHẤT
ChỈ vì tuổi cao và tài chính.
Đại Tá Hải kính mến,
Gần đây, tôi có gặp thiếu tướng Achim Lidsba. người điều hành "Fuehrungsakademie der Bundeswehr"- Học viện đào tạo sỹ quan hàng đầu của Đức tại Hamburg. Tôi có đề nghị với ông ấy rằng: anh có thể sẽ giảng dạy tại học viện quân đội ở Hamburg về kinh nghiệm của anh trong cuộc chiến tại Quảng Trị. Thời gian mà tôi đã đề nghị là vào mùa xuân năm 2017. Và thời gian đó rơi vào khoảng giữa 30/3 và 1/5/2017, bởi vì lúc đó sẽ vào dịp kỷ niệm vừa tròn 45 năm cuộc chiến tại Quảng Trị (1972).