Jun272017

Cẩm nang đặc biệt song ngữ về cờ tư lệnh

Cẩm nang đặc biệt song ngữ

Cẩm nang đặc biệt song ngữ dành cho các kỳ thủ cờ tư lệnh trong và ngoài nước chuẩn bị tham gia hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rộng 2017 sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 23/12 tại viện Bảo tàng Lịch sử QSVN Hanoi bao gồm Luật chơi tóm tắt tiếng Anh, tiếng Việt + 36 câu trắc nghiệm đúng sai xử lý các tình huống và 5 câu giải cứu tư lệnh. Hội thi năm nay chắc chắn sẽ lớn hơn năm ngoái và có nhiều phần thưởng.
41 multiple-choice questions (right or wrong) about commander chess