May242017

Chiến sỹ C3 e692 đại đội cơ sở đầu tiên triển khai tập chơi cờ tư lệnh

Chiến sỹ đại đội 3 e 692 tập chơi cờ tư lệnh

Rất vui nhận được hình ảnh các chiến sỹ đại đội 3 thuộc e 692 F3 Bộ Tư lệnh thủ đô đang tập chơi cờ tư lệnh, môn thể thao trí tuệ của Việt Nam. Đây là đại đội cơ sở đầu tiên trong quân đội triển khai chơi cờ tư lệnh. Chúc mừng các bạn. Hẹn gặp các chiến sỹ trong hội thi cờ tư lệnh cấp khu vực mở rộng nhân ngày quốc phòng toàn dân cuối năm ở viện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Tác giả cờ tư lệnh rất mong nhận được các hình ảnh của phong trào chơi cờ tư lệnh ở các đơn vị.