Jan012018

Chơi online cờ tư lệnh trên hệ android và apple

Game Cờ Tư Lệnh vietnamese commander chess ra mắt trên smart phone hệ android và apple

Đội lập trình game cờ tư lệnh tại công ty PACOM đã làm tốt 2 phiên bản chơi cờ tư lệnh trực tuyến trên hệ android và hệ iOS của Apple. Địa chỉ 2 phiên bản.
Đây là địa chỉ game cờ tư lệnh dành cho hệ iOS trên apple và hệ android
cotulenh.mobi

Leave a Reply