Jun182019

Cờ súy cờ quân sự không phải là cờ gốc của Việt Nam

Cờ súy cờ quân sự không phải cờ gốc của Việt Nam.
Posted by haiduongblog in Cờ. Leave a Comment | Edit

Bạn Võ Dũng mới phát hiện cờ súy cờ quân sự cũng bắt nguồn từ Trung Hoa. Vậy cờ tư lệnh, chỉ cờ tư lệnh mới thực sự là môn thể thao trí tuệ của Việt Nam. Mời các bạn xem thư của bạn Dũng kèm theo địa chỉ của môn cờ súy cờ quân sự do Trung Quốc phát trên you tube.
Thưa ông, cháu vừa mới phát hiện ra Cờ Suý-Quân sự chỉ là cải tiến từ bộ cờ Luzhanqi của hồng quân Trung Hoa. Từ phiên bản ban đầu là có mìn, công binh, có các cấp bậc từ tướng đến binh nhất, người Việt Nam bỏ thêm xe tăng pháo binh đặc công…. Mục đích cuối cùng là cướp cờ, nặng về cấp bậc, và may rủi.
https://m.youtube.com/watch?v=zUhfxclysZU
How to Play Luzhanqi – Chinese Land Battle Game (陆战棋) like Stratego & Chess – AncientChess.com

How to play the Chinese game of Luzhanqi (陆战棋) (“Loo Tsahn Chee”). This name means “Land Battle Game,” also known as “Chinese Army Chess.” A popular game, similar to Stratego, in the “Capture the Flag” family of games. To view and download a rule booklet go to the “Free Downloads” at AncientChess.com

YOUTUBE.COM