Mar072019

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

 

Trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rộng vừa qua,(22-12-2019) cờ tư lệnh đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục quốc gia. Đồng chí Lê Doãn Hợp nguyên ủy viên TƯ Đảng,. nguyên bộ trưởng bộ thông tin Truyền thông chủ tịch hội đồng xác lập Tổ chức kỷ lục việt Nam lên trao tặng bằng và kỷ niệm chương của tổ chức cho Kỷ lục gia Nguyễn Quí Hải