Sep272017

Đội lập trình cờ tư lênh

Đội lập trình game cờ tư lệnh

 Đội lập trình game cờ tư lệnh được tác giả giải đáp căn kẽ những chi tiết trong luật chơi và phổ biến các kiểu chơi hướng tới Sea game 31. Anh em quyết tâm cuối tháng 10 sẽ có bản đầu giúp cho các bạn quen chơi cờ trên mạng có thể đấu với nhau.
Hai ván cờ của các nhà lập trình trẻ chơi dưới sự giám sát của tác giả.
Hy vong game cờ tư lệnh sẽ được giới thiệu trong hội thi cờ tư lệnh năm nay sẽ diễn ra vào ngay 23/12 năm 2017 tại Bảo tàng Lich sử QSVN