Gặp nhà sáng lập Got it

Submitted by haiduong on Fri, 01/22/2021 - 20:29

Rất vui được gặp nhà sáng lập GoT IT. Anh vừa từ khu cách ly Đà Nẵng về, sau chuyến đi dài từ Ca li về nước. Anh còn ít tuổi nhưng đã thành đạt cả ở trong nước và trên nước Mỹ. Anh rất quan tâm đến môn cờ tư lệnh độc đáo của Việt Nam, cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới. Nghe tác giả người sáng lập môn cờ tư lệnh đã 90 tuổi giới thiệu và tặng sách luật về môn cờ tư lệnh anh rất tâm đắc đã trao đổi , đề xuất và giới thiệu bạn bè cùng chung tay xây dựng môn cờ đầy trí tuệ này Rất vui được gặp nhà sáng lập GoT IT. Anh vừa từ khu cách ly Đà Nẵng về, sau chuyến đi dài từ Ca li về nước. Anh còn ít tuổi nhưng đã thành đạt cả ở trong nước và trên nước Mỹ. Anh rất quan tâm đến môn cờ tư lệnh độc đáo của Việt Nam, cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới. Nghe tác giả người sáng lập môn cờ tư lệnh đã 90 tuổi giới thiệu và tặng sách luật về môn cờ tư lệnh anh rất tâm đắc đã trao đổi , đề xuất và giới thiệu bạn bè cùng chung tay xây dựng môn cờ đầy trí tuệ này