Mar092019

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam sống động trên bàn cờ Cờ tư lênh

Hình ảnh độc đáo Nhân ngày Phụ nữ 8 tháng 3.

 


Hình ảnh người phụ nữ Bến Tre không chỉ đi vào trang sử chiến đấu anh hùng của nhân dân ta mà còn sống động hằng ngày trên bàn cờ của môn cờ tư lệnh.
Thật độc đáo, hỏi đâu trên thế gian này trên bàn cờ của con trẻ lại có quân “Dân quân tóc dài”. Ý tưởng xây dựng quân “dân quân tóc dài” này bắt nguồn từ ngày đầu miền Nam giải phóng , tác giả cờ tư lệnh khi đó là biên kịch của bộ phim “bước chân pháo binh” đã xúc động ghi lại hình ảnh các cô gái pháo binh Bến Tre.
Chỉ một quân cờ ” quân dân quân tóc dài đủ nói lên lịch sử anh hùng của Phụ nữ Việt Nam