Dec132012

Học sinh trường THCS Phú Diễn, Từ Liêm với cờ tư lệnh

 

 
 
 
\