Dec232013

Hội thi Cờ tư lệnh cấp cơ sở do Liên đoàn Cờ phối hợp vơi trường THCS Ban Mai quận Hà Đông, Hà Nôi

Ngày 21 tháng 12/2013 hội thi Cờ tư lệnh cấp cơ sở do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp vơi trường THCS Ban Mai quận Hà Đông, Hà Nôi tổ chức, đã thành công tốt đẹp. Tám kỳ thủ đã lọt vào vòng trong. Huy chương vàng đầu tiên của môn cờ tư lệnh thuộc về Nguyễn Trung Nghĩa học sinh lớp 8A2, huy chương bạc thuộc Trịnh Việt Anh học sinh lớp 8A1. Nguyễn Nhật Minh học sinh lớp 6A2 và Nguyễn Hải Tùng lớp 8A1 giành huy chương đồng. 

 

           

Nguyễn Trung Nghĩa huy chương vàng (trái cùng) Trịnh việt Anh huy chương bạc Nguyễn Hải Tùng huy chương đồng.

 

                

 

vài hình ảnh rong lễ trao giải  

 

  

 

Một cảnh chụp vội điệu múa Em yêu cờ tư lệnh