Apr302017

Khối lớp 6 trường THCS Đại Mỗ mở đầu học cờ tư lệnh2017

Khối lớp 6 trường THCS Đại Mỗ mở đầu học cờ tư lệnh2017

Khối lớp 6 trường THCS Đại Mỗ Nam Từ Liêm mở đầu chương trình dạy môn thể thao trí tuệ: cờ tư lệnh năm học 2017