Jun182017

Kiến nghị

Kiến nghị

Kiến nghị

Kính gửi Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi Bộ trưởng bộ Giáo dục, Đào tạo

Môn thể thao trí tuệ của Việt Nam: cờ tư lệnh do đại tá nhà văn Nguyễn Quý Hải sáng tạo từ khi được Cục Bản quyền cấp chứng chỉ đến nay đã được 6 năm. Phong trào chơi cờ tư lệnh đã phát triển nhanh chóng, kể cả cộng đồng trong nước và quốc tế, kể cả trong khối giáo dục, và trong lực lượng vũ trang. Đến nay luật chơi cờ tư lênh đã được dịch ra 4 thứ tiếng, Sản phẩm cờ tư lệnh đã có bán tại Hoa Kỳ, đã có mặt trên nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Anh, Thụy sỹ, Croatia, Slovenia… Nhà kinh doanh cờ Hoa Kỳ đã tạo clip trực tiếp giảng dậy luật chơi cờ tư lênh bằng tiếng Anh trên mạng toàn cầu. Báo chí CHLB Đức đã mấy lần phỏng vấn tác giả cờ tư lệnh và giáo viên người Đức dạy cờ tư lệnh ở Hamburg.

Tác giả môn cờ tư lệnh ngoài việc trực tiếp giảng dậy nhiều trường THCS, Tiểu học, Trường đại học, trường Sỹ quan… đã tạo clip giảng dậy trực tuyến trên internet. Bộ Quốc Phòng Việt Nam đã có chủ trưởng phát triển môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh trong toàn quân và Liên đoàn Cờ Việt Nam cũng đã mở lớp tập huấn tại Đà Lạt. Nhiều hội thi đã được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, cấp khu vực mở rộng, có cả kỳ thủ trong miền Nam và kỳ thủ quốc tế tham gia.

Tuy nhiên việc truyền bá môn cờ mang màu cờ sắc áo Việt Nam chưa được Bộ Giáo dục, đào tạo nhìn nhận, chưa được bộ Giáo dục có chủ trương cho các trường trong ngành chung tay xây dựng, mặc dầu Liên đoàn Cờ việt Nam đã mấy lần có công văn lên Bộ,

Trong bối cảnh đó thay mặt nguyện vọng của hàng ngàn ngàn kỳ thủ, tác giả cờ tư lệnh xin kién nghị lên chính phủ và bộ giáo dục:

1- Sớm có chủ trương triển khai môn thẻ thao trí tuệ của nước nhà trong ngành giáo dục

2- Cho các kỳ thủ xuất sắc cờ tư lệnh trong các hội thi cấp thành phố trở lên được cộng điểm trong các kỳ thi chuyển cấp ngang bằng với kỳ thủ các môn cờ ngoại nhập.

Trân trọng

Hà Nội ngày 17 tháng 6 năm 2017

Thay mặt các kỳ thủ cờ tư lệnh trong toàn quốc

Đại tá, nhà văn Nguyễn Quý Hải Nguyễn Qúy

Người sáng tạo môn cờ tư lệnh, môn cờ của Việt Nam

cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới

( Xin truy cập trang <cotulenh.com> …trang < Vietnamese commander ches>