Jul222018

Lớp học hè cờ tư lệnh tại chung cư Dương Nội

Lớp học hè tại chung cư

Tại lớp học hè cờ tư lệnh, tuần hai buổi. Mới buổi học thứ tư em Phan Trung Hải ( áo xanh) lớp 4A3 trường Tiểu học An Hưng và em Trần Hùng Dũng ( áo đỏ) CT8C mới lớp 3 trường Tiểu học Lê Quí Đôn đã đấu tốt môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh.
Em Hải và Đăng Hồng còn biết đấu trực tuyến cờ tư lệnh online