Phường Tân An q Ninh Kiều tp Cân Thơ với hội thi Cờ tư lệnh

Submitted by haiduong on Sat, 03/13/2021 - 20:13

Xúc động trước những hoạt động hiệu quả, đầy tự tin, đầy nhiệt huyết của thanh niên phường Tân An q. Ninh Kiều tp Cần Thơ với môn thể thao trí tuệ độc đáo mang hồn Việt: Cờ tư lệnh