Apr012017

THCS Ban Mai với cờ tư lệnh

THCS Ban Mai với cờ tư lệnh

Những hình ảnh ghi nhận tình cảm của lãnh đạo, các thầy cô và học sinh trường THCS Ban Mai dành cho môn thể thao trí tuệ của Việt Nam: cờ tư lệnh. Trường THCS chiếc nôi của Vietnamese commander chess, cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới.