Apr302017

Thư mới từ Hoa Kỳ

Thư mới từ Hoa Kỳ

Thư mới từ Hoa Kỳ

Đại tá Hải thân mến
… Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ trong ngày giải phóng và thống nhất đất nước tuyệt vời của bạn!
Sẽ rất vui khi nhận được những bộ cờ tư lệnh của bạn
Rick Knowlton
Dear Colonel Hai,
… I wish you a joyous celebration of the liberation and reunification of your great country!
It will be a pleasure to receive these further editions of your Commander Chess sets.
All the Best,
Rick Knowlton