Sep052019

Thư ngỏ gửi các bạn ham thích môn cờ

Thư ngỏ gửi các bạn trung tuổi ham thích môn cờ.

ctl mini
Hiện nay đã có kiêu chơi cờ tư lệnh chiến thuật chỉ với 9 quân, rất dễ chơi và cuốn hút. Các bạn biết chơi cờ tướng chỉ nghiên cứu vài tiếng là có thể chơi ngay.
Hãy tìm hiểu và chơi cờ tư lệnh, môn thể thao trí tuệ và giải trí của Việt Nam cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế giới.
Hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rộng diễn ra vào ngày chủ nhật 22 tháng 12 năm nay tai Bảo tàng Lịch sử QSVN Hà nôi sẽ thi đấu với lối chơi cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân này. Rất mong sự có mặt của các bạn.
Hãy chung tay xây dựng môn cờ mang hồn Việt.
Mời các bạn xem bản quy tắc chơi cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân kèm thao và vài quy tắc đặc biệt dưới đây.
Chơi hải chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ, 1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 pháo binh.
Chơi không chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ,1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 bộ binh
*Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ):
Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ sâu trong đất liền, được phép đứng tại chỗ ăn quân. (Khi quân trên bộ, đứng ngay ở bờ biển, tàu có thể bơi tới thì phải thế chỗ.)
Quân trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ.
Trong đất liền, ăn quân đều phải thế chỗ, riêng máy bay có thể ăn quân đối phương rồi trở lại vị trí xuất phát (bỏ bom) nếu cảm thấy thế chỗ không an toàn.
*Quy tắc cõng nhau. Máy bay có thể cõng bộ binh. Tầu chiến có thể cõng máy bay và bộ binh . Lúc này tàu chiến trở thành tàu sân bay. Tàu chiến chỉ chở trên lưng tối đa 2 quân khác. (Trừ ba quân có rơ móc như pháo binh, cao xạ, tên lửa.)
Khi quân xe tăng, máy bay, tàu chiến đang cõng trên lưng mà đến lượt đi tiếp, thì các quân trên lưng được phép đi và ăn theo các hướng khác nhau nghĩa là có thể chỉ một nước đi tổ hợp quân đó có thể ăn vài ba quân của đối phương. Ngược lại nếu đối phương ăn quân tàu sân bay thì được cộng điểm những binh lực hỏa khí trên lưng quân đó.