Dec142017

Tin vui. Hai phiên bản game cờ tư lệnh đã ra đời.

Tin vui. Hai phiên bản game cờ tư lệnh đã ra đời. Phiên bản VCC (Vietnamese commander chess) do Mark tại Anh quốc lập trình. Phiên bản này dành cho các người chơi đã nắm được luật chơi, mọi người có thể chơi với vơi nhau trên mang qua máy tình Window. Phiên bản chuẩn do đội lập trình của Việt Nam thực hành, rất chuẩn và rất tốt cho cả người mới chơi cũng như người đã chơi thạo, phiên bản đã giúp cho người chơi không thẻ đi sai luật. Đây là phiên bản dành cho các kỳ thủ chơi trên điện thoại di động và sẽ công bố chính thức trong hội thi cờ tư lệnh 2017.
- Guide to Vietnam Commander Chess in Vassal
https://www.blogger.com/blogger.g…
- Hướng dẫn chơi cờ tư lệnh (VCC) online trên Vassal
https://www.blogger.com/blogger.g…
- Documental guide for Vietnamese Chess Commander (VCC) online through Vassal gaming platform
https://www.blogger.com/blogger.g…