Nov082012

Trường Phan Văn Hòa Vĩnh Long với cờ tư lệnh

 
 

Thầy Chánh giáo viên dạy Địa Lý đang nghiên cứu luật chơi.

 

Kính gửi thầy Chánh, thầy Hòa trưởng Trung học Phổ thông Phan Văn Hòa Mong các thầy nghiên cứu kỹ, dạy cho học sinh. Trên mạng trang cotulenh.com, trang haiduonblog you tube, trang haiduongblog.wordpress.com... đều có hướng dẫn chi tiết. Rất mong trong tương lai gần các thầy thảnh lập Hội cờ tư lệnh tại Vĩnh Long. Tôi đã dạy cờ cho một số trường ở Hà Nội, các em rất thích. Cờ tư lệnh vừa vui vừa giúp cho học sinh thông minh trí tuệ và nghị lực, vừa giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân. Chúc các thầy hạnh phúc. Tác giả cờ tư lệnh Đại tá nhà văn Quí Hải