Blog

Nov262017

Dương Nội thân thương

Nhân ngày đoàn kết toàn dân, tác giả cờ tư lênh dựng vội clip "Dương Nội thân thương", quê hương thứ 2 của tác giả. Mời cư dân. Hãy tìm hình ảnh của mình trong clip (Clip ghi hình bằng máy ảnh xin đừng mở rộng)

Nov212017

Hội thi cờ tư lệnh 2016

Nov142017

Tin vui Thư mới tư Anh quốc

Thư mới từ Anh quốc

Oct272017

"Cha đẻ" cờ tư lệnh

"Cha đẻ" cờ tư lệnh

Sep272017

Đội lập trình cờ tư lênh

Đội lập trình game cờ tư lệnh