Blog

Aug022012

Thư của Joseph White 321 West 5th Street Odessa, Texas USA gửi tới tác giả hỏi mua cờ tư lệnh

Bức thư từ bang Texas Hoa Kỳ gửi tới tác giả nói về cờ tư lệnh và hỏi mua cờ.

Dear Mr. Nguyen Quy Hai,

Thank you for contacting me about "Cờ tư lệnh.". I do want to purchase your game and learn how to pay it.

Would an I offer of $30 United States Dollars (USD) for the Game and $20 USD for shipping be acceptable?
I could send you an International United States Postal money order for $50 USD if this is acceptable. I would of course need your mailing address in Vietnam.

Aug022012

Bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng

Bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng

Jul222012

Trả lời bạn Minh Trường về luật chơi lần 1.

Khi đánh cờ cháu vẫn còn một số thắc mắc sau mong Bác giải đáp giúp cháu:
Câu 1: Ví dụ H3,2 ăn C5,3 thì đúng tại chỗ ăn hay H3,2 phải đến 5,3 mới ăn được vì cháu thấy cả hai đang ở bờ biển.