Blog

Jul072012

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Đón xem bốn bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Hoàn thành bốn bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi cờ tư lệnh.

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: Quyết chiến quyết thắng,bắt sống tư lệnh.

 

Cách ghi nước đi trong biên bản (Nhắc lại)

Jul052012

Cờ tư lênh trên báo nước Đức mới (Bản dịch ra tiếng Việt)

 

Modernes Szenario für gutes altes Schlauspiel

Oberst a.D. Nguyên Quí Hai – vom vietnamesischen Kriegshelden zum kulturellen Multitalent

Kịch bản hiện đại cho trò cờ trí tuệ xưa

Đại tá Nguyễn Quí Hải – được các anh hùng chiến tranh Việt Nam vinh danh là một con người văn hóa đa tài.

98b8ea7ac3372aad4a823c8e4b9c0a77.jpg