Cờ tư lệnh đang được học sinh trường tiểu học Mai Dịch hứng thú đón nhận

 

Học sinh Trường tiểu học Mai Dịch, quận Cầu Giấy đang chăm chú nghe đại tá nhà văn Quí Hải, tác giả môn cờ tư lệnh cùng Thầy Quang giáo viên của trường giảng về  luật chơi cờ tư lệnh.

 

Cô Hồng hiệu trưởng  đang theo dõi các nhóm tập chơi cờ tư lệnh