Trên từng cây số

Nhận hoa của phó chủ nhiệm Tổng cục trung tướng  Hồng Cư

Đoàn Bôn trong vai Quách Văn Tuần vở Lời thề thứ chín

Gặp gỡ Vua xà bông, vủa đồ nhôm của Sài gòn

Những ngày đoàn kịch tung hoành ở thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng nghệ sỹ Doãn Hoàng Giang