Đón xem các bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Submitted by haiduong on Sat, 08/04/2012 - 05:30

Đón xem các bài tập mẫu cơ bản về cờ tư lệnh.

Hoàn thành bốn bài tập này bạn đã có cơ sở nắm được luật chơi cờ tư lệnh.

Bài 1: Hạm đội anh hùng

Bài 2: Phi đội quyết thắng

Bài 3: Bắt sống máy bay

Bài 4: Quyết chiến quyết thắng,bắt sống tư lệnh.

 

Cách ghi nước đi trong biên bản (Nhắc lại)

Quá trình thi đấu, nhiều khi cần phải ghi lại những nước cờ hay của mình và đối phương để nghiên cứu tìm ra quy luật và chiến thuật đấu hay, tìm ra nguyên nhân thắng thua.

Có thể có thư ký ghi trực tiếp trình tự quá trình các nước đi của hai bên từ đầu đến kết thúc ván cờ, để hỗ trợ cho trọng tài có được bằng chứng xác thực.

Cũng có thể tự mình nhớ và ghi lại sau khi chơi xuất thần có được nước cờ hay để tìm ra đấu pháp cho các ván cờ sau.

Một số ký hiệu đơn giản dễ nhớ có thể tận dụng:

- Ăn quân:                @                              

- Đứng tại chỗ ăn      @  K…@... (Không quân xanh đứng tại chỗ ăn quân, như bỏ bom)

                                   @ H…@...(Hải quân đỏ đứng tại chỗ bắn vào đất liền)

- Máy bay bị cháy    @” (Màu đỏ nét đậm) Ví dụ: K9,8@”P5,8 (K9,8 định ăn P5,8 nhưng sa vào vòng lửa cháy)

- Đi quân                   _    (gạch ngang dưới dài)

- Chiếu                       >

         - Chiếu hết               ^  ( Không chỉ chiếu hết tư lệnh, mà chiếu hết cả hải chiến,  không chiến…)

- Một đổi một           > <

- Bị thua                   !!

- Phong anh hùng       H    K    B  (Ký hiệu đậm nét)

- Nước cờ hay             +

- Nước cờ quá hay      ++

- Nước cờ dở               -

- Nước cờ quá dở        --

- Cờ hòa                        =

- Nước cờ nghi ngờ      ?

- Sai luật                       $

VII. Ván cờ kết thúc như thế nào

A. Khi chơi theo thời gian, 10 hoặc 15 phút, trong giờ giải lao, cờ sẽ kết thúc khi đến giờ quy định và thắng thua tính theo số điểm, như trong quy tắc đã nói. Trong các cuộc thi có thể phân thắng bại qua ba hoặc năm ván, tính theo điểm, nếu không kết thúc từng chiến cuộc. Mỗi ván thường từ 10 đến 15 phút.

B. Khi chơi không khống chế thời gian:

- Kết thúc khi dừng chơi, thắng thua tính theo số điểm của các quân mỗi bên ăn được.

- Kết thúc khi trận không chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân máy bay không còn sức chiến đấu trên không.

- Kết thúc khi trận hải chiến kết thúc, nghĩa là khi một bên mất cả hai quân tàu chiến không còn sức chiến đấu trên biển.

- Kết thúc khi chiến tranh cục bộkết thúc, nghĩa là khi một bên mất hết quân xe tăng, quân bộ binh, quân pháo binh, không còn sức chiến đấu.

- Kết thúc khi Tư lệnh bị bắt sống, bị chiếu hết đường thoái lui, hoặc Tư lệnh không còn quân.

Hải chiến, không chiến, chiến tranh trên bộ, bên thắng, ngoài số điểm tính theo số quân ăn được còn được thưởng 100 điểm . Riêng  trận thắng tuyệt đối, diệt được tư lệnh, ngoài số điểm theo số quân ăn được còn được thưởng 200 điểm và người thắng được phong là Siêu Tư lệnh.

 

 

 

                            Bốn bài tập cơ bản

 

Ván cờ thứ nhất hạm đội anh hùng

 

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

  Nước   Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3              H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1            H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng trong vài ngày tới.

Bài phân tích trận đấu Hạm đội anh hùng.

 Quân xanh đi trước

  Nước   Quân xanh             Quân đỏ

  1        P 9,3 _ 8,3              H 1,1 _ 5,1

a-Tại sao pháo quân xanh lại đi từ P9,3_8,3 ?

Pháo quân xanh tiến lên tọa độ 8,3 để phong tỏa mặt biển ở tọa độ 6,1 và 5,0. Tàu quân đỏ đi vào tọa độ lửa này sẽ bị tiêu diệt ngay.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H1,1_5,1 ?

Tàu hải quân đỏ đến tọa độ 5,1 nhằm dùng pháo hạm trước hết ăn quân cao xạ xanh sau ăn công binh xanh. Ăn cao xạ xanh rất quan trọng, nhằm chọc thủng bức tường lửa phòng không của đối phương

  2        H 10,1_ 7,1            H 3,2 _ 3,1

a:- Tại sao ở nước 2 tàu hải quân xanh cơ động dừng lại ở tọa độ 7,1 ?

Tàu hải quân xanh tiến lên đuổi tàu hải quân đỏ, nhưng dừng lại ở tọa độ 7,1 vì ở tọa độ này có tàu hải quân bạn ở tọa độ 8,2 bảo vệ, tàu hải quân đỏ không dám ăn.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ đi từ H3,2_3,1 ?

Tàu hải quân đỏ phải tạt sang tọa độ 3,1 ngay để bảo vệ tàu đỏ bạn ở tọa độ 5,1

  3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

a:- Tại sao không quân xanh  lại bay từ K10,8_7,5 ?

Vì tư lệnh xanh có ý đồ dùng  không quân  xanh tấn công tàu hải quân đỏ.

b:- Tại sao không quân đỏ lại bay từ 1,4 đến 5,8 ?

Tư lệnh đỏ có thể không nắm được âm mưu của tư lệnh xanh, hoặc cho rằng máy bay xanh sẽ không dám ăn hải quân đỏ ở tọa độ 3,1 vì máy bay tấn công tàu chiến sẽ bị cao xạ trên tàu chiến bắn rơi, nghĩa là phải một đổi một. Mặt khác tư lệnh đỏ âm mưu dùng không quân lợi dụng khoảng trống của quân xanh ở bên phải sẵn sàng mở đường bay luồn sâu tấn công tư lệnh xanh.

  4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

a:- Tại sao không quân xanh lại chấp nhận hy sinh để  tiêu diệt tàu chiến đỏ?

Ý đồ của tư lệnh xanh tấn công hạm đội quân đỏ đã trở thành hiện thực.

b:- Tại sao hải quân đỏ phải rút vội từ H5,1_2,1 ?

Vì hải quân đỏ mất tàu hộ tống không rút nhanh sẽ bị hải quân xanh ăn. Và nếu mất nốt tàu hải quân đỏ thì ván cờ kết thúc, quân đỏ thua trong trận hải chiến.

  5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

a:-  Tàu hải quân xanh đi từ 7,1 _6,1 để làm gì ?

Để tiếp tục truy đuổi tàu đỏ.

b:- Tại sao tàu hải quân đỏ không ăn tàu hải quân xanh mà lại chạy sang 2,0

Không dám ăn vì ăn tàu chiến xanh ở 6,1 sẽ bị pháo của quân xanh ở tọa độ 8,3 bắn.

  6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

a:- Vì sao hải quân xanh H8,2_ 6,0 ?

Đó thể hiện quyết tâm của tư lệnh xanh sử dụng hạm đội dàn hàng ngang tiến lên truy đuổi tầu đỏ đến cùng.

b:- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 2,0 _1,0

Vì bị tàu xanh 6,0 đuổi.

  7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

a:- Tại sao tàu hải quân xanh đến 3,1 mà không đến 4,1 hoặc 2,1

Vì đến 4,1 thì bị pháo đỏ ở tọa độ 2,3 ăn. Đến 2,1 thì bị tàu chiến đỏ ăn

b- Vì sao tàu hải quân đỏ đi từ 1,0 _1,2

Vì không còn con đường nào khác

  8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

a:- Vì sao hải quân xanh lướt sóng từ H6,0_3,0 ?

Để tiếp tục chiếu tàu chiến đỏ.

b:- Tàu chiến đỏ vì sao rút xuống tọa độ 0,2

Vì không còn con đường nào khác.

  9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

a:- Hải quân xanh tiếp tục tới 1,0 ?

Để áp sát tàu đỏ để diệt.

b:- Pháo đỏ lên P2,3_3,2 để làm gì?

Để đuổi tàu chiến nhưng đã muộn

  10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Tàu hải quân xanh H3,1_1,1

Hải quân đỏ bị tiêu diệt. Chiến tranh trên biển kết thúc

Ván cờ kết thúc. Quân đỏ thua. 

Ván cờ thứ hai Phi đội quyết thắng

               Biên bản trận đấu

             Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

                   1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

                   2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

                   3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

                   4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

                   5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

                   6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

                   7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

                   8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

                   9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

                 10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

                 11   K11,8_11,6^                *!!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Phi đội quyết thắng trong vài ngày tới.

Ván cờ thứ hai Phi đội quyết thắng

               Biên bản trận đấu

             Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

                   1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

a:- Vì sao quân dân quân đỏ đi từ D4,6_5,6 ?

Cử dân quân đi trước để tạo cơ hội xâm nhập thăm dò phản ứng phía đối phương.

b:- Vì sao không quân xanh 10,8 bay tới tọa độ 6,4

Tư lệnh xanh vẫn hướng mũi tấn công về phía biển như trận trước.

                   2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

a:- Vì sao tên lửa đỏ đi từ L2,6_4,6 ?

Tư lệnh đỏ muốn đưa tên lửa phòng không đỏ lên phía trước để tạo lưới lửa đẩy lùi phạm vi hoạt động của không quân xanh.

b:- Vì sao pháo cao xạ xanh lại đi từ F8,4_7,4 ?

Để bảo vệ máy bay xanh ở tọa độ 6,4

c:- Vì sao máy bay xanh không ăn tên lửa đỏ cách có hai đoạn chéo ?

Vì máy bay ăn cao xạ tên lửa thì phải một đổi một. Cao xạ bị diệt thì máy bay cũng bị cháy.

                   3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

a:- Vì sao dân quân đỏ tạt ngang sang 5,7

Vì chưa có điều kiện sang sông. Nếu tiến thẳng hay tiến chéo một đoạn đều bị dân quân xanh ăn, nên tạm thời tạt ngang.

b:- Vì sao cao xạ xanh đi tới 7,8

Tư lệnh xanh cũng muốn đẩy lưới lửa phòng không lên.

                   4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

a:- Vì sao tên lửa đỏ tiếp tục đẩy lên một cự ly ?

Để uy hiếp máy bay xanh ở tọa độ 6,4. Máy bay xanh chạm vào các tọa độ 5,4   6,5   6,6   7,6   6,7   đều bị cháy.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho công binh lên 6,9 ?

Có thể do bị động hoặc mở mũi tiến công đường bộ.

                   5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

a:- Vì sao không quân đỏ từ 1,4 đi 3,6 ?

Hãy thử đoán xem.

b:- Vì sao tư lệnh xanh cho hải quân H10,1 tiến lên 6,1 ?

Tư lệnh xanh vẫn muốn tạo cơ hội tiến công trên biển như trận trước

                   6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

Vì sao tư lệnh đỏ cho không quân K1,8 bay tới 3,10 ? và tư lệnh xanh ăn cao xạ đỏ  F3,4?

Tư lệnh đỏ rõ ràng muốn mở cánh phải nhưng tư lệnh xanh mải ăn và cũng để mở cánh tạo điều kiện cho máy bay xanh phối hợp tân công vào sâu trận địa quân đỏ nên đã dung pháo hạm tàu H6,1 đứng tại chỗ bắn diệt cao xạ đỏ

                   7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

Lợi dụng sai lầm của tư lệnh xanh, tư lệnh đỏ cho máy bay K3,10 ăn quân bộ binh xanh 7,10.

Tư lệnh xanh vội cho cao xạ F7,8 tạt sang 7,9 đuổi máy bay đỏK7,10

                   8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

Nhưng không kịp máy bay đỏK7,10đã bay tới11,10  chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh lùi lên một đoạn *11,6_10,6

                   9:    K11,10_11,8               L9,6_9,5

Không quân dỏ đi từ K11,10_11,8định ăn tên lửa xanh.

Tên lửa xanh vội tạt sang bên 9,5

                 10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

Không quân đỏK3,6ăn dân quân xanh D7,6 và chiếu tư lệnh.

Tư lệnh xanh chạy vào sở chỉ huy S10,5

                 11   K11,8_11,6^                *!!

Không quân đỏ lướt tới 11,6 chiếu hết.

Tư lệnh xanh bị thua.

     Bài 3    Trận chiến trên không. Bắt sống máy bay.          

 

Nước               Quân xanh                             Quân đỏ

  1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

  2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5

  3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1

  4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0

  5                  D7,6_6,6                         H1,1_5,1

  6                  C7,3_7,2                         K3,6@B7,10

  7                  K10,8_7,8                      K7,10 _11,10>

  8                  *11,6_10,6                    K11,10@T8,7

  9                  K7,8_9,10 ^                   K11,10 !!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Bắt sống máy bay trong vài ngày tới.

     Bài 3    Trận chiến trên không. Bắt sống máy bay. 

Biên bản trận đấu         

 

Nước               Quân xanh                             Quân đỏ

  1                  C7,9_6,9                          K1,8_ 3,6

Thử phán đoán ý đồ chiến thuật của hai bên

  2                  H 10,1 _ 6,1                     K1,4_2,5

Tư lệnh xanh vẫn có hướng mở mặt trận trên biển nên cho H 10,1 tới 6,1

Tư lệnh đỏ cho không quânK1,4tới2,5sẵn sang tiêu diệt tàu chiến xanh                    

  3                  H6,1@F3,4                      K2,5><H.6,1

Hải quân xanh ăn cao xạ đỏF3,4nhằm chọc thủng bức tường lửa của bên đỏ

Không quân đỏK2,5lập tức tiêu diệt tàu chiến xanh H6,1. K2,5cũng bị cháy. Một đổi một.

  4                  B7,2_6,2                          H3,2_5,0

Bị mất tàu chiến tư lệnh xanh vội điều bộ binh trấn giữ bờ biển.

Hải quân đỏ triển khai phản công cho H3,2tới5,0

  5                  D7,6_6,6                         H1,1_5,1

Tư lệnh xanh cho dân quân tiến lên thăm dò đối phươngD7,6_6,6                        

Hải quân đỏ H1,1 lướt song tới 5,1 dàn hang ngang chuẩn bị mở mặt trận biển

  6                  C7,3_7,2                         K3,6@B7,10

Tư lệnh xanh cho công binh tạt sang trấn giữ bờ biển.

Hai tàu chiến đỏ không dám ăn bộ binh xanh và công binh xanh, vì ăn hai quân ở ngay bờ biển thì buộc phải thế chỗ và sẽ bị quân xanh ăn trả mất tàu chiến ngay. Đó là một cách phòng thủ rất thông minh của tư lệnh xanh.

Hướng tấn công biển bị chặn lại, tư lệnh đỏ cho không quânK3,6ăn bộ binh xanh B7,10. Một ý đồ mạo hiểm.

  7                  K10,8_7,8                      K7,10 _11,10>

Tư lệnh xanh cho không quân xanh 10,8 bay tới 7,8 đối đầu với máy bay đỏ K7,1

Máybay đỏ không dám ăn vì không quân xanh có cao xạ đứng bên bảo vệ,

Không quân đỏ K7,10 vội lao thẳng tới 11,10 chiếu tư lệnh, hòng sau khi chiếu tư lệnh trở thành máy bay anh hung, máy bay tang hình sẽ tung hoành phá hậu phương đối phương

  8                  *11,6_10,6                    K11,10@T8,7

Tư lệnh xanh vội lui tới 10,6.

Không quân đỏ 11,10 ăn xe tăng T8,7

  9                  K7,8_9,10 ^                   K11,10 !!

Không quân xanh 7,8 bay tới 9,10 chiếu không quân đỏ K11,10

K11,10 đi tới tọa độ nào cũng bị diệt. Hãy kiểm nghiểm điều đó.

Các bạn thử xem không quân đỏ liệu có đường nào thoát?!

Quân đỏ mất nốt máy bay thứ hai. Quân đỏ thua mặt trận trên không.

Ván cờ kết thúc.

Bài 4        Quyết chiến quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước               Quân đỏ                       Quân xanh 

1                    F3,4_4,4                         C7,9_6,9

2                    P2,9_3,9                          P9,9_7,9

3                    P3,9_5,7                          P9,3_9,2

4                    H1,1_5,1                          F8,4_7,4

5`                   H3,2_5,0                          H10,1_7,1

6                    H5,1_5,4                          H7,1@F4,4

7                    H5,4@F7,4                     T8,7_7,7

8                    H5,4@D7,6                     K10,8_9,7

9                    P5,7_5,8                          K9,7_9,8  

10                  F3,8_4,8                          F8,8_8,9 

11                  P2,3_5,6                          B7,2_6,2

12                  K1,8_3,10                        K9,8@P9,8

13                  K1,4_4,7                          T7,7_9,7

14                  C4,9_5,9                          C6,9@C5,9

15                  P5,8@C5,9                      P7,9_7,8

16                  P5,6@P7,8                      L9,6_9,5

17                  P5,9@F8,9>                   *11,6_11,5

18                  K3,10@B7,10                 P9,2_9,4

19                  P8,9_11,9>                      *11,5_11,4

20                  K7,10_11,6>                   P9,4@K11,6

21                  P11,9@P11,6^                *!!

Căn cứ biên bản trên bạn sẽ thể hiện lại trận đấu trên bàn cờ rồi nghiên cứu kỹ từng nước đi của hai phía để giải thích tại sao mỗi bên lại đi như vậy.

Qua trận đấu trên bạn rút ra được điều gì có ý nghĩa về mặt luật chơi, về chiến thuật và về bài học thực tiễn.

Xin gửi kết quả về địa chỉ email : haibienkich@yahoo.com

Đón xem bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng trong vài ngày tới.

 

Bài phân tích trận đấu Quyết chiến quyết thắng

Bài 4        Quyết chiến quyết thắng

Biên bản trận đấu

Nước               Quân đỏ                       Quân xanh 

1                    F3,4_4,4                         C7,9_6,9

Pháo cao xạ đỏ lên một cự ly có hai mục đích: có thể là đẩy lưới lửa phòng phông lên phía trước chuẩn bị cho mở mặt trận hoặc là mở lối cho pháo đỏ 2,3 cơ động chéo lên.

Công binh xanh lên một cự ly tới bờ sông cũng là dấu hiệu chuẩn bị cho pháo vượt sông.

2                    P2,9_3,9                          P9,9_7,9

Pháo mặt đất 2,9 cơ động lên một cự ly để sẵn sàng cơ động chéo lên. Điều này chứng tỏ ý đồ của tư lệnh đỏ điều pháo binh lên để tập kích hỏa lực chọc thủng bức tường lửa phòng không của quân xanh.

Tư lệnh xanh biết ý đồ đó cũng điều pháo lên bám đuôi công binh bắc cầu. Tại P7,9 pháo xanh có thể ăn dân quân đỏ 4,6 và công binh đỏ 4,9

3                    P3,9_5,7                          P9,3_9,2

Như đã dự đoán pháo binh đỏ đã cơ động từ P3,9 tới 5,7 đối đầu với pháo xanh 7,9. Hai pháo đều không dám ăn nhau bởi đã ăn thì phải thế chỗ và như vậy sẽ bị đối phương diệt ngay.

Pháo đỏ đứng ở đây có thể bắn tới cao xạ xanh F8,4, xe tăng xanh T8,7, pháo xanh P7,9 nhưng ăn những quân này đều phải thế chỗ và chịu mất pháo nên không dám.

Tư lệnh xanh tiếp tục cho pháo xanh P9,3 sang một cự ly 9,2 sát bờ biển mục đích để phòng ngự mặt biển. Tại đây pháo xanh có thể tập kích hỏa lực vào tọa độ 7,0   8,1   7,4   6,5  

4                    H1,1_5,1                          F8,4_7,4

Tư lệnh đỏ điều tàu hải quân đỏ H1,1 lên 5,1, Tại đây pháo trên tàu đỏ có thể đứng tại chỗ diệt công binh xanh 7,3 và cao xạ xanh 8,4

Vì vậy tư lệnh xanh vội cho cao xạ xanh 8,4 tiến lên 7,4 để tránh pháo hạm đỏ.

5`                   H3,2_5,0                          H10,1_7,1

Tư lệnh đỏ điều tiếp tàu chiến H3,2 lên 5,0 dàn hang ngang trên mặt biển

Tư lệnh xanh vội cho tàu chiến xanh H10,1 lên nghênh chiến ở 7,1. Tại đây tàu chiến xanh có tàu bạn ở H8,2 bảo vệ

6                    H5,1_5,4                          H7,1@F4,4

Tư lệnh đỏ bất ngờ cho tàu chiến đỏ H5,1 vào sâu trong sông chiếm vị trí 5,4 rất có lợi để phát huy pháo hạm trên tàu.

Tàu chiến xanh H7,1 tranh thủ đứng tại chỗ bắn diệt trận địa cao xạ đỏ F4,4

7                    H5,4@F7,4                     T8,7_7,7

Pháo trên tàu chiến đỏ H5,4 diệt trận địa cao xạ xanh F7,4

Xe tăng xanh T8,7 cũng nằm dưới tầm hỏa lực của pháo H5,4 vội chạy lên một cự ly tới 7,7

8                    H5,4@D7,6                     K10,8_9,7

Dân quân xanh D7,6 không chạy kịp bị pháo hạm đỏ H5,4 diệt luôn

Không quân xanh từ 10,8 lên 9,7 đuổi pháo đỏ P5,7

9                    P5,7_5,8                          K9,7_9,8  

Pháo đỏ P5,7 vội chuyển trận địa sang tọa độ 5,8.

Không quân xanh K9,7 tiếp tục sang 9,8 đuổi pháo đỏ P5,8

10                  F3,8_4,8                          F8,8_8,9 

Tư lệnh đỏ cho cao xạ F3,8 lên 4,8 bảo vệ trận địa pháo đỏ 5,8 mà không di chuyển nữa. Pháo đỏ có cao xạ đứng bên bảo vệ, không quân xanh đành bỏ cuộc.

Tư lệnh xanh cho cao xạ xanh F8,8 cơ động sang 8,9 để giữ kín bàu trời cánh phải phòng máy bay đỏ K3,10 đột nhập.

11                  P2,3_5,6                          B7,2_6,2

Tư lệnh đỏ cho pháo đỏ P2,3 đi 5,6. Vậy là hai pháo  đã dàn hang ngang, sẵn sàng tập kích hỏa lực.

Tư lệnh xanh cho bộ binh xanh B7,2 lên 6,2 tìm cách chặn không cho tàu đỏ thoát ra biển. Bộ binh xanh khống chế dược tọa độ 6,1 và 5,2

12                  K1,8_3,10                        K9,8@P9,8

Không quân đỏ bay từ 1,8 đến 3,10 âm mưu tiến công cánh phải.

Không quân xanh K9,8 ăn pháo đỏ 9,8 nhưng pháo đỏ có cao xạ bảo vệ nên không quân xanh bị cháy.

13                  K1,4_4,7                          T7,7_9,7

Không quân đỏ bay từ H1,4 tới 4,7.

Xe tăng xanh T7,7 vội lui xuống hai cự ly tới 9,7 tránh bị máy bay đỏ K4,7 bỏ bom

14                  C4,9_5,9                          C6,9@C5,9

Công binh đỏ từ C4,9 đi 5,9.

Công binh xanh C6,9 ăn công binh đỏ C5,9

15                  P5,8@C5,9                      P7,9_7,8

Pháo đỏ P5,8 ăn công binh xanh C5,9

Pháo xanh P7,9 không dám ăn pháo binh đỏ P5,9 mà tạt sang 7,8

16                  P5,6@P7,8                      L9,6_9,5

Pháo đỏ P5,6 ăn pháo xanh P7,8.

Tên lửa xanh L9,6 bị pháo đỏ P7,8 uy hiếp vội tạt sang 9,5

17                  P5,9@F8,9>                   *11,6_11,5

Pháo đỏ P5,9 ăn fáo cao xạ xanh F8,9 và chiếu tư lệnh.

Tư lệnh *11,6  tạt vội tạt sang 11,5

18                  K3,10@B7,10                 P9,2_9,4

Không quân đỏ K3,10 ăn bộ binh xanh B7,10

Pháo binh xanh từ P9,2 đến 9,4 để tăng cường bảo vệ tư lệnh.

19                  P8,9_11,9>                      *11,5_11,4

Pháo binh đỏ P8,9 đi 11,9 chiếu tư lệnh tiếp

Tư lệnh xanh *11,5  tạt sang 11,4

20                  K7,10_11,6>                   P9,4@K11,6

Không quân K7,10 đi 11,6 chiếu tư lệnh.

Pháo binh xanh P9,4 ăn không quân đỏ K11,6

21                  P11,9@P11,6^                *!!

Pháo đỏ P11,9 ăn pháo xanh P11,6 chiếu hết tư lệnh xanh.

Tư lệnh xanh thua.