Blog

Oct142020
Sep022020

Người truyền lửa

Aug192020

Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân

Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân Posted August 19, 2020 by haiduongblog in Cờ. Leave a Comment | Edit Luật chơi cờ chiến thuật hải chiến và không chiến với đội hình rút gọn 9 quân ( Sẽ chơi trong vòng đấu loại và bán kết trong hội thi sắp tới) Chơi hải chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ, 1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 pháo binh. Chơi không chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ,1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 bộ binh *Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ): Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ sâu trong đất liền, được phép đứng tại chỗ ăn quân.

Jul012020

Thư mới nhận từ Karen Deal Robinson Hoa Kỳ

Thư mới nhận từ bên Mỹ Hello! I am a 63-year-old American woman. I bought the wooden set of Commander Chess from Rick Knowlton, and I love it. The pieces are so beautiful. Rick's English rules are clear, especially after I watched his videos. The examples in the Vietnamese book are easy to follow. But I wish I could read the commentary. Will there ever be an English translation of the book? I have played Western Chess for 50 years. I'm still not very good, but I enjoy it anyway. Recently I have been learning the rules for Shogi and Xiangqi.

Jun152020

Tầm nhìn Hồi ký: TRÊN TỪNG CÂY SỐ của người sáng lập môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh ( tiếp theo, phần 8

Tầm nhìn Hồi ký: TRÊN TỪNG CÂY SỐ của người sáng lập môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh ( tiếp theo, phần 8) Cờ tư lệnh ngay từ khi ra đời đã được quốc tế đón nhận, đã được báo Neues Deutschland” CHLB Đức ghi nhân, ca ngợi, thậm chí Phạm Chí Quang Bác sỹ toàn khoa CHLB Đức đã viết: Tôi rất hãnh diện và hân hạnh được làm quen với ông với dự án Cờ tư lệnh.