Blog

Apr282019

Cờ tư lệnh đang gõ cửa nhà bạn

Cờ tư lệnh đang gõ cửa nhà bạn

Mar072019

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

Feb242019

Dư luận vương quốc Anh về môn cờ tư lệnh

Dư luận tại Vương quốc Anh về môn cờ tư lệnh

Feb132019

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess)

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess) của Việt Nam