Blog

Feb132019

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess)

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess) của Việt Nam

Feb032019

Dư luận quốc tế về cờ tư lệnh (CHLB Đức)

Dư luận quốc tế về môn cờ trí tuệ của Việt Nam: Cờ tư lênh. (CHLB Đức)

Jan092019

hội thi cờ tư lệnh 2018

Dec242018

Một số hình ảnh hội thi 2018

Một số hình ảnh trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rông 2018