Blog

Mar072019

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

Cờ tư lệnh được xác lập kỷ lục quốc gia

Feb242019

Dư luận vương quốc Anh về môn cờ tư lệnh

Dư luận tại Vương quốc Anh về môn cờ tư lệnh

Feb132019

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess)

Dư luận Hoa Kỳ về môn thể thao trí tuệ Cờ tư lệnh (commander chess) của Việt Nam

Feb032019

Dư luận quốc tế về cờ tư lệnh (CHLB Đức)

Dư luận quốc tế về môn cờ trí tuệ của Việt Nam: Cờ tư lênh. (CHLB Đức)